«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «NAUKI O ZEMLE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «EARTH SCIENCES»
ISSN 2073-3402 (Print)

List of issues > Series «Earth Sciences». 2020. Vol. 32

Rare Earth Elements in Surface and Underground Waters of the Upper Hydrogeodynamic Zone in the Upper and Middle Obi Basin (Western Siberia)

Author(s)
E. Yu. Pasechnik, O. G. Savichev, V. A. Domarenko, O. N. Vladimirova
Abstract

Rare earth elements are actively used in industry, but the study of their distribution in natural waters in the Obi River basin remains insufficient for water management, geoecological and geological exploration. The least studied levels of rare earth elements content in underground and surface water bodies, which led to the purpose of the work – assessment of the total level of rare earth elements content in river, marsh and underground waters in the basin of the Oba River on the sections of its upper (From the origins of Chulyshman and Katuni in Mountain Altai to the mouth of the River Tom) And the middle current (from the mouth of Tomi, including the catchment of this river, to the mouth of the river Irtysh). The results of the research include a synthesis and analysis of rare earth elements in underground (deposits of Neogen-Quaternary, Paleogenic and Paleozoic age), river (large, medium and small rivers) and marsh (marshes of lowland, transition and upper types) waters in the basin of the Obi River on the sections of its upper and middle current. It has been shown that the highest average concentrations of rare earth elements are characteristic of the underground waters of Paleozoic sediments within the Altae-Sayan hydrogeological fold zone, but comparable levels of content are generally characteristic of the underground waters of quaternary sediments, river waters throughout the studied territory and waters of lowland and transition marshes of lowland areas. The minimum content of rare-earth elements is noted for underground waters of paleogenic deposits, which does not exclude the possibility of isolation of mineral phases approximately represented by phosphates of rare-earth elements.

About the Authors

Pasechnik Elena Yurievna, Candidate of Science (Geology and Mineralogy), Associate Professor, Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin av., Tomsk, 634050, Russian Federation, e-mail: paseyu@yandex.ru 

Savichev Oleg Gennadievich, Doctor of Science (Geography), Professor, Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin av., Tomsk, 634050, Russian Federation, e-mail: OSavichev@mail.ru 

Domarenko Victor Alekseevich, Candidate of Science (Geology and Mineralogy), Associate Professor, Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin av., Tomsk, 634050, Russian Federation, e-mail: domarenkova@tpu.ru 

Vladimirova Olga Nikolaevna, Postgraduate, Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin av., Tomsk, 634050, Russian Federation, e-mail: onv-2018@yandex.ru

For citation

Pasechnik E.Yu., Savichev O.G., Domarenko V.A., Vladimirova O.N. Rare Earth Elements in Surface and Underground Waters of the Upper Hydrogeodynamic Zone in the Upper and Middle Obi Basin (Western Siberia). The Bulletin of Irkutsk State University. Series Earth Sciences, 2020, vol. 32, pp. 113-127. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2020.32.113 (in Russian)

Keywords
Rare earth elements, underground, river and marsh waters, the Upper and Middle Ob
UDC
556.314:546.65(571.16)
DOI
https://doi.org/10.26516/2073-3402.2020.32.113
References

Vernadskiy V.I. Khimicheskiye elementy, ikh klassifikatsiya i formy ikh nakhozhdeniya v zemnoy kore [Chemical elements, their classification and forms of their presence in the Earth’s crust]. Ocherki geokhimii. Leningrad, Gorgeonefteizdat Publ., 1934, pp. 23-50. (in Russian)

Greenwood N., Earnshaw A. Chemistry of the elements1984, 1997. Transl. Alikberovoy L.YU. et al. In 2 books. Book 2. Moscow, BINOM. Laboratoriya znaniy Publ, 2010, 670 p.

Domarenko V.A., Savichev O.G., Peregudina E.V. Osobennosti raspredeleniya khimicheskikh elementov v bolotnykh ekosistemakh Vostochnogo Vasyuganiya [Features of chemical element distribution in East Vasyuganya marsh ecosystems]. Razvedka i okhrana nedr [Exploration and protection of subsoil], 2017, no. 8, pp. 50-55. (in Russian)

Ovchinnikov L.YA. (ed.). Instruktsiya po geokhimicheskim metodam poiskov rudnykh mestorozhdeniy [Instructions for geochemical methods of prospecting ore deposits]. Moscow, Geology Office of the USSR, Nedra Publ., 1983, 191 p. (in Russian)

Nedra Rossii. In 2 vol. Vol. 1. Poleznyye iskopayemyye [Mineral resources of Russia. In 2 vol. Vol. 1. Minerals]. Eds. Mezhelovskii N.V., Smyslov A.A St. Petersburg, Moscow, Mount, Institute, Mezhregion, Center for geol. Cartography Publ., 2001, 547 p. (in Russian)

Posobiye po opredeleniyu raschetnykh gidrologicheskikh kharakteristik [A guide to the determination of calculated hydrological characteristics]. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1984, 448 p. (in Russian)

Popov V.K., Pasechnik E.Y., Procenko P.I., Goncharov O.Y. Redkozemelnyye elementy v podzemnykh vodakh tomskogo vodozabora [Rare earth elements in the groundwater of the Tomsk water intake]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov [News of Tomsk Polytechnic University. Engineering of georesources], 2018, vol. 329, no. 6, pp. 97-105. (in Russian)

Sostoyaniye geologicheskoy sredy (nedr) na territorii Sibirskogo federalnogo okruga v 2017 g. [A condition of the geological environment (subsoil) in the territory of Siberian Federal District in 2017.] Informatsionnyy byulleten. Ed. by V.A. Lgotina. Tomsk, Sibirskiy regionalnyy tsentr GMSN Publ., Gidrospetsgeologiya Publ., 2018, Iss. 14, 178 p. (in Russian)

Savichev O.G., Domarenko V.A., Peregudina E.V., Lepokurov O.E. Transformatsiya mineral'nogo sostava donnykh otlozheniy ot istokov k ustyam rek [Transformation of the mineral composition of bottom sediments from the sources to the mouths of rivers]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov [News of Tomsk Polytechnic University. Engineering of georesources], 2018, vol. 329, no 7, pp. 43-56. (in Russian)

Savichev O.G., Mazurov A.K., Rudmin M.A., Khvaschevskaya A.A., Dauletova A.B. Izmeneniya khimicheskogo sostava kislotnykh vytyazhnykh ustroystv v glubine morya vnutribolotnykh ekosistem Vasyuganskogo bolota (Zapadnaya Sibir) [Changes in the chemical composition of acid extracts by the depth of the peat deposit of the intrapolot ecosystems of Vasyugan Marsh (Western Siberia)]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov [News of Tomsk Polytechnic University. Engineering of georesources], 2018, vol. 329, no. 9, pp. 101-116. (in Russian)

Trebovaniya k proizvodstvu i rezultatam mnogotselevogo geokhimicheskogo kartirovaniya masshtaba 1:200000 [Requirements for the production and results of multi-purpose geochemical mapping at a scale of 1: 200 000]. Ed. by Kurenkov E.K. Moscow, IMGRE Publ., 2002, 92 p. (in Russian)

Schwarttsev S.L., Savichev O.G. Bazovyye punkty gidrogeokhimicheskikh nablyudateley – novaya metodologicheskaya osnova dlya resheniya vodno-ekologicheskikh problem (na primere basseyna Verkhney i Sredney Obi) [Hydrogeochemical observation baselines – a new methodological framework for water and environmental problems (example of the Upper and Middle Obi Basin)]. Obskoy vestnik [Ob bulletin], 1999, no. 3-4, pp. 27-32. (in Russian)

Schwarttsev S.L., Kolmakov Y.S., Savichev O.G. Bazovyye punkty gidrogeokhimicheskikh nablyudateley v basseyne Verkhney Obi v 1998 godu [Base points for hydrogeochemical observations in the Upper Obi basin in 1998]. Obskoy vestnik [Ob bulletin], 2001, no. 1, pp. 2-5. (in Russian)

Emsley John. The elements. 2nd ed. Clarendon Press, Oxford, 1991. Elementy. Transl. from Engl. Ye. A. Krasnushkinoy. M0scow, Mir Publ, 1993, 256 p.

Savichev O.G., Mazurov A.K., Rudmin M.A., Shakhova N.E., Sergienko V.I., Semiletov I.P. Mechanisms of Accumulation of Chemical Elements in a Peat Deposit in the Eastern Part of Vasyugan Swamp (West Siberia). Doklady Earth Sciences, 2019, vol. 486, part 1, pp. 568-570. https://doi.org/10.1134/S1028334X19050258.

Savichev O.G., Zemtsov V.A., Pasechnik E.Y. Hydrologic conditions for chemical composition of the Siberian river waters. Aktru: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2019, no. 232, pp. 1-6. https://doi.org/10.1088/1755-1315/232/1/012012.

Shvartsev S.L., Savichev O.G., Vertman G.G., Zarubina R.F., Nalivaiko N.G., Trifonova N.G., Turov Yu.P., Frizen L.F., Yankovskii V.V. The ecological and geochemical state of the water in the middle course of the Ob River. Water Resources, 1996, vol. 23, no. 6, p. 673-682.

Shvartsev S.L., Savichev O.G. The ecological and geochemical state of the major tributaries of the Ob in its middle course. Water Resources, 1997, vol. 24, no. 6, pp.707-713.

Shvartsev S.L. Geochemistry of fresh Groundwater in the Main Landscape Zones of the Earth. Geochemistry International, 2008, vol. 46, no. 13, pp. 1285-1398.


Full text (russian)