«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «NAUKI O ZEMLE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «EARTH SCIENCES»
ISSN 2073-3402 (Print)

List of issues > Series «Earth Sciences». 2016. Vol. 18

Self-Organization of Geosystems of the Southern Baikal Region

Author(s)
M. A. Nogovitsyna
Abstract
Southern Baikal region is located within the Baikal rift zone and the Altai-Sayan folded area. Self-organization of geosystems of the study area accounted for is in terms of the specific impact of the processes of geodynamic active area. Here are the main factors of self-organization of geosystems – material-energy metabolism, development, internal and external relationships, resonance, and resistance are influenced by the increased influx of endogenous heat, Neogene-Quaternary volcanism and high tectonic activity areas. The formation and development of neotectonic structures of the study area is determined by three energy element of the deep structure of the Earth – a powerful actinolite, light crustal blocks and the vertical channel of the mantle. They, in turn, affect the formation of components of geosystems and their relationships. In article results of researches of factors of self-organization of geosystems of the southern Baikal region, conducted based on the methodology of the study of the process of self-organization, field-out of field work, interpretation of space images. Shows the effect of the energy elements in the formation, development and current state of geosystems of the territory. It was revealed, that the southern Baikal region characterized by 5 stages of change self-organization of geosystems, each of which left an imprint in the modern structure of geosystems. 
Found that within districts, which records high values of the endogenous heat is concentrated geosystems, having in its composition as the ancient (relict) components and endemic.
Keywords
self-organization, geosystem, factor, Baikal rift zone, the energy-carrier elements, endogenous heat
UDC
911.2550.4
References

Armand A.D. Self-organization and self-regulation in geographic systems [Samoor-ganizacija i samoregulirovanie geograficheskih system]. M., 1988. 261 p.

Armand A.D., Glazov N.F., Kozlova E.V., Krenke A.N Mechanisms of resistance of geosystems [Mehanizmy ustojchivosti geosistem]. M., 1992. 206 p.

Baikal. Atlas [Bajkal. Atlas]. M., 1993. 159 p.

Belova V.A. Vegetation and climate of late Cenozoic in the South of Eastern Siberia [Rastitel'nost' i klimat pozdnego kajnozoja juga Vostochnoj Sibiri]. Novosibirsk, 1985. 158 p.

Bugaevskij G.N. Seismological studies of heterogeneities in the Earth's mantle [Sejsmologicheskie issledovanija neodnorodnostej mantii Zemli]. Kiev, 1978. 184 p.

Vilor N.V., Min'ko N.P. Satellite monitoring of infrared radiation of geological-structural elements of the Sayan-Baikal-patascoy mountain region and the Baikal rift zone [Sputnikovyj monitoring infrakrasnogo izluchenija geologo-strukturnyh jelementov Sajano-bajkalo-patomskoj gornoj oblasti i Bajkal'skoj riftovoj zony]. Study of Earth from space – Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2002, no 4, pp. 55–61.

Vyrkin V.B., Shehovcov A.I., Belozerceva I.A., Aleshina I.N., Zaharov V.V., Kichigina N.V., Cherkashina A.A. Modern condition of landscapes of the Oka basin (Eastern Sayan) [Sovremennoe sostojanie landshaftov Okinskoj kotloviny (Vostochnyj Sajan)]. Geography and natural resources – Geografija i prirodnye resursy, 2012, no 4, pp. 98–107.

Gerenchuk K.I., Bokov V.A., Chervanec I.G. General earth science [Obshhee zemlevedenie]. M., 1984. 255 p.

Golubev V.A. Geothermal energy of lake Baikal [Geotermija ozera Bajkal]. Novosibirsk, 1982. 150 p.

Golubev V.A. Conductive and convective heat flow in the Baikal rift zone [Konduktivnyj i konvektivnyj vynos tepla v Bajkal'skoj riftovoj zone]. Novosibirsk, 2007. 222 p.

Grigor'ev A.A. Regularities of the structure and development of the geographical environment [Zakonomernosti stroenija i razvitija geograficheskoj sredy]. M., 1966. 382 p.

Dumitrashko N.V., Kamanin L.G. The origin of the Baikal lake and the ice of the Baikal region [Proishozhdenie Bajkala i oledenenie Pribajkal'ja]. M., 1946, issue 37, pp. 21–31.

Kiselev A.I., Medvedev M.E., Golovko G.A. Volcanism of the Baikal rift zone and problems of deep magma formation [Vulkanizm Bajkal'skoj riftovoj zony i problemy glubinnogo magmoobrazovanija]. Novosibirsk, 1979. 198 p.

Konovalova T.I. Uniqueness of geosystems and functional zoning of the Central ecological zone of the lake. Baikal [Unikal'nost' geosistem i funkcional'noe zonirovanie central'noj jekologicheskoj zony oz. Bajkal]. News of Irkutsk state University – Izvestija Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Series “Earth Sciences”, T. 4, no 2, 2011, pp. 107–120.

Konovalova T.I. The self-organization of geosystems of the southern Middle Siberia [Samoorganizacija geosistem juga Srednej Sibiri]. Novosibirsk, 2012. 148 p.

Krylov P.N. Taiga natural history point of view [Tajga s estestvennoistoricheskoj tochki zrenija]. The Scientific essays of the Tomsk region – Nauchnye ocherki Tomskogo kraja. Tomsk, 1898. 15 p.

Lysak S.V., Zorin Ju.A. Geothermal field of the Baikal rift zone [Geotermicheskoe pole Bajkal'skoj riftovoj zony]. M, 1976. 91 p.

Ljubimova E.A. Heat anomaly in the region of the Baikal rift [Teplovaja anomalija v oblasti Bajkal'skogo rifta]. The Baikal rift – Bajkal'skij rift. M., 1968, pp. 159–160.

Martynov A.S., Martynov V.P. The Soils of the Northern part of the Baikal state reserve [Pochvy severnoj chasti Bajkal'skogo gos. zapovednika]. Protection and rational use of soils of the Western Transbaikalia – Ohrana i racional'noe ispol'zovanie pochv Zapadnogo Zabajkal'ja. Ulan-Ude, 1980, pp. 34–46.

Namzalov B.B., Holboeva S.A. Main features of the vegetation of the Tunka national Park [Osnovnye cherty rastitel'nogo pokrova Tunkinskogo nacional'nogo parka]. Materials of Republican meeting – Materialy respublikanskogo soveshhanija. Ulan-Ude, 1996, pp. 81–94.

Namzalov B.B, Holboeva S.A., Grishkina T.M. Steppe. The outline and characteristics of steppe phytocenoses [Stepi. Obshhij ocherk i harakteristika stepnyh fitocenozov]. Buryatia: the plant world – Burjatija: rastitel'nyj mir. Ulan-Ude, 1998, pp. 109–142.

Papaev A.P. Ecological-geographical features of the volcanic landscapes of the Eastern Sayan (for example, the river valley of Zhombolok) [Jekologo-geograficheskie osobennosti vulkanogennyh landshaftov Vostochnogo Sajana (na primere doliny r. Zhombolok)]. Abstract.dis. kand.geogr.sciences – Avtoref.dis. … kand. geogr. nauk. Ulan-Ude, 2007. 21 p.

Preobrazhenskij V.S. Organization, organization of landscapes [Organizacija, or-ganizovannost' landshaftov]. M., 1986. 52 p.

Retejum A.Ju. Earthly worlds [Zemnye miry]. M, 1988. 266 p.

Sochava V. B. Introduction to the doctorine of geosystems [Vvedenie v uchenie o geosistemah]. Novosibirsk, 1978. 319 p.

Handbook on the USSR climate [Spravochnik po klimatu SSSR]. Issue 22, part 2 –The Temperature of air and soil – Vypusk 22, chast' 2 – “Temperatura vozduha i pochvy”. Leningrad, 1966. 360 p.

Handbook on the USSR climate [Spravochnik po klimatu SSSR]. Issue 22, part 4 – Air humidity, atmospheric precipitation and snow cover – Vlazhnost' vozduha, atmosfernye osadki i snezhnyj pokrov. Leningrad, 1968. 280 p.

Tyulina L.N. From the history of the vegetation of the North-Eastern Baikal coast [Iz istorii rastitel'nogo pokrova severo-vostochnogo poberezh'ja Bajkala]. Problems of physical geography – Problemy fizicheskoj geografii. A collection of 15. M., 1950, pp. 62–67.

Ufimcev G.F. Morphotectonics the Baikal rift zone [Morfotektonika Bajkal'skoj riftovoj zony]. Novosibirsk, 1992, 216 p.

Haken G. Information and self-organization [Informacija i samoorganizacija]. M., 1980, 224 p.

Chernykh D.V., Bulatov V.I. Mountain landscapes: spatial arrangement and ecological specificity [Gornye landshafty: prostranstvennaja organizacija i jekologicheskaja specifika]. Ser. Ecology, issue 65. Novosibirsk, 2002, p. 83.

Shhetnikov A.A., Ufimcev G.F. The Structure of the relief and the newest tectonics of the Tunka rift (South-West Pribaikalye) [Struktura rel'efa i novejshaja tektonika Tun-kinskogo rifta (jugo-zapadnoe Pribajkal'e)]. M, 2004. 160 p.

Doglioni S., Carminati E. Rift assimetry and continental uplift. Tectonics, 2003, vol. 22, no 3, 1024, pp. 8–11.


Full text (russian)